ĐIỂM DANH MỖI TUẦN – GẤP ĐÔI TIỀN THƯỞNG

Thời gian khuyến mãi ĐIỂM DANH MỖI TUẦN: 18/03/2024 – 14/04/2024

Cập nhật khuyến mãi K8 mới nhất

Nội dung khuyến mãi

Thành viên K8 mỗi ngày đặt cược có doanh thu cược hợp lệ đạt yêu cầu có thể tiến hành điểm danh. 1 tuần điểm danh đủ 7 ngày sẽ nhận gấp đôi tiền thưởng, cao nhất có thể đạt được 1,484,000 VND.

Nội dung khuyến mãiNội dung khuyến mãi điểm danh K8

Điều kiện & điều khoản

1. Đối tượng khuyến mãi: Thành viên VIP1 trở lên

2. Hoạt động này không hạn chế sảnh cược.

3. Mỗi ngày sau khi hoàn thành doanh thu cược hợp lệ, thành viên điểm danh trước 23:59:59 GMT +8 sẽ tính là điểm danh thành công. Hoàn thành doanh thu cược mà không ấn út [Điểm danh] sẽ không được tính.

4. Tiền thưởng sẽ được phát vào mỗi thứ 2 của tuần kế tiếp tại trang hoạt động. Tiền thưởng có hạn 7 ngày, 1 vòng doanh thu cược, quá hạn hệ thống tự động hủy bỏ.

5. Vé cược hòa, cược đối lập, cược vô hiệu, cược hoàn tiền và cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (MY 0.5, DEC 1.5, Indo -2.0, US -200) sẽ không được tính cho chương trình này.

6. Mỗi thành viên hợp lệ, mỗi SDT, mỗi email, mỗi tài khoản ngân hàng, mỗi địa chỉ IP và mỗi thiết bị chỉ có thể được nhận 1 lần khuyến mãi. Nếu vi phạm K8 có quyền thu hồi toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng phát sinh.

7. K8 có quyền tạm ngưng hoặc hủy khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào với tất cả cá nhân hay thành viên.

8. Chương trình này tuân theo các Điều kiện và điều khoản chung của K8

Top